Å lære kan være første steg til 


MINDRE SMERTE

Å lære er å oppdage.

Ingen andre kan oppdage på dine vegne.

Oppdag sammen med Smerteskolen!

Bli med på Smerteskolens nettkurs 

Mer liv - mindre Smerte

NYHET!

Nettkurset for deg med langvarige smerter


Et kurs om egenbehandling

Målet med  kurset er tilføre kunnskap om smerte og egenbehandling av smerte, samt å by opp til refleksjon for å hjelpe deg å utvikle kompetanse og ferdigheter. 


I kurset blir du kjent med viktige dimensjoner av smerte, og du vil møte vitenskapelig forankrede verktøy som kan hjelpe deg å påvirke din egen smerteopplevelse. 


Smerteskolen mener at å lære er et stort første skritt på veien, og Smerteskolen vil støtte din læringsprosess. 


Du sitter allerede på helt uvurderlig erfaring og kunnskap, og du har alle ressurser som trengs for å oppnå forandringer. Kurset hjelper deg å systematisere innsatsen. 


Kurset består av 

 • Fem undervisningsfilmer (krever innlogging på Facebook)
 • Arbeidshefte med tekst og oppgaver
 • Støtte og samarbeid med andre kursdeltakere (krever innlogging på Facebook)

🝯   Læringsmål


Del 1: Smerteopplevelsen

Å ha kjennskap til

 • hva smerte er (og ikke er)
 • hvordan biologiske, psykologiske og sosiale forhold påvirker smerteopplevelsen 

Å kunne

 • se din smerte i lys av smerteforskning
 • finne frem til forhold som påvirker din smerteopplevelse


Del 2: Meningsfulle mål

Å ha kjennskap til

 • betydningen av å sette seg mål for egenbehandling

Å kunne

 • omforme problem til utfordringer, med meningsfulle mål 


Del 3: Utforskning

Å ha kjennskap til

 • hvorfor handlinger oppstår, og hvordan vaner kan endres

Å kunne

 • utforske hva du må endre fra
 • utforske egne mestringsforventninger
 • holde liv i nye vaner, ved bruk av handlingsregler


Del 4: ... og utfordring

Å ha kjennskap til

 • betydningen av bevegelse
 • viktige treningsprinsipper

Å kunne

 • tilpasse bruk av bevegelse og trening
 • tilpasse øvelse på oppmerksomt nærvær


Del 5: Mindre liv - mer sme

Å ha kjennskap til

 • Den kognitive diamant og ABC-modellen

Å kunne

 • gjenkjenne negative automatiske tanker
 • lage en plan for å håndtere smerteforverringer


Levering

Produktet sendes til oppgitt e-postadresse

Nettbutikken har leveringstid for å unngå unødvnedige administrasjonskostnader.Du vil motta produktet kort tid etter at både bestilling og betaling er registrert.


Betalingsinformasjon oppgis ved bestilling.


Alle bestillinger leveres innen 24 timer.