LANGVARIG SMERTE?


Du kan forandre din smerteopplevelse

Å lære kan være første skrittSmerteskolen tilbyr flere verktøy for å understøtte din læringsprosess.


Du kan gjennomføre Smerteskolens nettkurs, eller du kan lese mer om smerte og smertehåndtering i læringsheftene.


Du kan også ta kontakt hvis du ønsker individuell oppfølging for dine langvarige smerter.
NYHET


Ny utgave av nettkurset:


Gjennomfør kurset når det passer deg,

med undervisningsfilmer og eget arbeidshefte